​ឯកឧត្ដម​ស្បោង​សារ៉ាត​ឧបត្ដម្ភ​កុំព្យូទ័រ​10គ្រឿង


យុវជន​​ខេត្ដជួសមុខ​អោយ​សិស្សានុសិស្សា​គោរពថ្លែងអំណរ​គុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ឯកឧត្ដម​ស្បោង​សារ៉ាត​ដែល​បានឧបត្ដម្ភ​កុំព្យូទ័រ​10គ្រឿង​បន្ថែមទៀត​ក្នុងការបណ្ដុះ​បណ្ដាល​សិស្សានុសិស្ស​នៅមន្ទីរ​គណបក្សប្រជាជនខេត្ដ​។​សូមបង​ប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​អញ្ជើញ​មកចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​កុំព្យូទ័រ​និង​ភាសាអង់គ្លេស​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​។ 12042984_1500939936894129_1726005131058514278_n